CompMusic

Türk Müziği için geliştirilen teknoloji ve ürünlerin sunulacağı seminerler serisi Şubat ayı içinde Ankara ve İstanbul’da çeşitli üniversitlerde gerçekleştirilecek. Tarih/yer bilgileri şu şekilde (her etkinlik için ayrı bir Facebook sayfası var):

 

CompMusic Projesi

CompMusic, Avrupa Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen ve Barcelona’daki Pompeu Fabra Üniversitesi, Müzik Teknolojileri Grubu’ndan Xavier Serra tarafından koordine edilen bir proje. Bu proje, kültüre özgü yöntemler kullanarak müziğin otomatik tanımlanmasında ilerleme sağlamayı amaçlıyor. Araştırma bilgi teknolojileri çerçevesinde ve disiplinler arası bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor. Proje beş müzik kültürünü kapsıyor: Hindustani müziği (Kuzey Hindistan), Karnatik müziği (Güney Hindistan), Türk makam müziği (Türkiye), Arap-Endülüs müziği (Mağrib) ve Pekin operası (Çin).

Bu proje, günümüzün Batı merkezli bilgi paradigmalarının ötesine geçmek, Bilgi Teknolojisi araştırmalarında ilerleme sağlamak ve zengin, çok kültürlü toplumumuza katkıda bulunmak arzusuyla yola çıkmış.

Projenin temel hedefi, günümüzde Müzik Hesaplamaları alanında karşılaştığımız bazı araştırma problemlerine çok kültürlü bir perspektiften yaklaşarak bu alanda ilerleme kaydetmek. Proje, müziğin tanımlanması ve formalizasyonunda ilerleme sağlamak, bunları hesaplamalı yaklaşımlar için daha uygun bir hale getirmek ve ses sinyal tanımları (audio signal descriptions) ile semantik olarak anlamlı müzik kavramları arasındaki uçurumu azaltmak amacında. Ayrıca projede Batı harici müzik repertuvarına uygulanabilir bir bilgi modelleme tekniği geliştirip kültüre özgü müzikal bağlamları temsil edebilecek hesaplamalı modeller formüle etmek hedefleniyor.

Çok uluslu bu projede Türk Müziği ekibinin hedefleri, Türk Makam müziği için hesaplamalı modeller geliştirmek, müzikolojik araştırmalar için bilgisayar destekli analiz imkanları sunabilmek, bu kültürü öğrenmek isteyen tüm kişiler için eğitim araçları tasarlamak ve sürdürülebilir bilgi ağları oluşturmak.

Web sitesi: dunya.compmusic.upf.edu/makam