microphone_charcoal_s

 

İki mikrofon ile kayıt yaparken, faz problemlerini en aza indirgemek için iki mikrofon arasındaki uzaklık, mikrofonların ses kaynaklarına olan uzaklıklarından en az üç katı fazla olmalıdır. Bu, 3:1 kuralı olarak adlandırılmaktadır.

Örnek olarak birinci enstrümanın 20 cm uzağında bir mikrofon, ikinci enstrümanın ise yine 20 cm uzağında olmak üzere ikinci bir mikrofon olduğunu düşünelim. 20 cm = d olarak kabul edelim. 3:1 kuralına göre bu iki mikrofon arasındaki mesafe 3 x 20 cm = 60 cm (3d) olmalıdır.

mic_technique_3-1_rule_stenciler

 

3:1 kuralı davul ve diğer çok parçalı vurmalı çalgılarda da önemli bir rol oynamaktadır. Örnek olarak davulda tom’ları mikrofonlarken her iki tom için de ayrı birer mikrofon kullanıyorsak ve bu mikrofonları tom’ların 10 cm yukarısında olacak şekilde yerleştirmişsek, bu durumda iki mikrofon arasındaki mesafe en az 30 cm olmalıdır.

Faz problemleri ses kaynağından çıkan ses dalgalarının iki farklı mikrofona farklı zamanlarda ulaşmasından ileri gelir. Aralarında faz farklı olmayan ses dalgaları birbirlerini güçlendirir, aralarında faz farklı olan ses dalgaları ise birbirlerini zayıflatır ya da tamamen yok eder.

Bu güçlenme ve zayıflama sesin bütünü için değil, belli frekanslar için de olabilir. Dalga boyları iki mikrofon arasındaki mesafenin 1, 2 ve 3 katı olan frekanslar güçlenirken, dalga boyları iki mikrofon arasındaki mesafenin 0.5, 1.5 veya 2.5 katı olan frekanslar azalır.

Bu güçlenme ve zayıflamaların oluşması için ses dalgalarının iki mikrofon üzerinde de aynı ya da yakın ses şiddetine sahip olması gerekir. 3:1 kuralının arkasındaki mantık da buradan gelmektedir. Uzaktaki mikrofona ulaşan ses dalgalarının şiddeti yakın mikrofon üstündeki ses şiddetine göre daha düşükse faz problemleri azalır.

Faz ile ilgili detaylı bilgiler için Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri kitabımda 01/ Ses ve Duyum adlı bölümde “Faz” ile 10/ Kayıt Teknikleri adlı bölümde “Davul” ve “Vokal” başlıklı konuları okuyabilirsiniz.

Benzer paylaşımlar için beni Facebook ve Twitter‘da takip edin. Haberler için lütfen mesaj listeme üye olun.