Bu yıl beşincisini düzenlediğim DAW anketinin sonuçları belli oldu! Bu sene birinci olan DAW sadece bir oy farkla (evet, doğru okudunuz, sadece bir oy farkla) birinci oldu. Bu ilginç bir nokta.

Bu yıl sonuçları analiz ederken tüm oyların yanı sıra ses teknolojileri ile profesyonel ve hobi olarak ilgilenen katılımcıların oylarını ayrı gruplar halinde de analiz ettim. Ortaya oldukça farklı bir tablo çıktı. Bu da bu yıl için diğer ilginç bir nokta.

2020 DAW anketi 9 Kasım 2020 ile 1 Ocak 2021 arasında açık kaldı. Katılım önceki yıllara göre daha fazla oldu. 2016’da 1112 kişi, 2017’de 1009 kişi, 2018’de 1186 kişi, 2019 ise 1524 kişi katılmıştı. Bu yıl katılımcıların sayısı 1776 oldu!

Geçmiş yılların anket sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Evet! Şimdi gelelim 2020 anketinin sonuçlara…

Soru: “Müzik ve ses teknolojileri ile ilginiz”

1776 katılımcıdan 914’ü müzik ve ses teknolojileri ile profesyonel olarak ilgilendiğini, gelirlerinin büyük bölümünün ya da bir kısmının bu sektörden olduğunu söylemiş. Diğer yandan, hobi olarak ilgilendiğini söyleyenlerin sayısı 862. Bu sayılara göre profesyoneller %51, hobi olarak ilgilenenler ise %49’luk dilimi oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl katılımcıların %49’u profesyonel, %51’i ise hobi olarak ilgilenen katılımcılardan oluşuyordu.

Soru: “Ağırlıklı olarak kullandığınız bilgisayar işletim sistemi”

1776 katılımcıdan 1237’si işletim sistemi olarak Windows’u tercih ettiğini söylemiş, bu da toplam oyların %70’ini oluşturuyor.

Son iki yılda Mac OS X’te bir düşüş var. Mac OS X tercih edenlerin yüzdesi 2018 yılında %39, 2019 yılında ise %36’ydı. Bu yıl %30’a düştü.

Soru: “DAW kullanımınız”

Bu sene bu sorunun sonucu beni biraz şaşırttı. Geçtiğimiz yıl birden fazla DAW kullanmanın artık yadırganacak bir şey olmaktan çıktığını ve birden fazla DAW kullananların sayısının artmakta olduğunu yazmıştım. 2018 ve 2019 yılı anketlerinde kullanıcıların %45’i birden fazla DAW kullandığını ifade etmişti.

2020 anketinde 1776 katılımcıdan sadece 700’ü birden fazla DAW kullandığını söylemiş, bu da toplam oyların %39’unun oluşturuyor.

2020 yılında bu yüzdenin daha da artmasını bekleren düştüğünü görmek benim için sürpriz oldu. Açıkçası beklediğim bir sonuç değildi.

Soru: “Birinci tercih olarak kullanmakta olduğunuz DAW”

Evet, işte geldik 2020 DAW anketinin galibine…

2020 DAW anketinin bir numarası STUDIO ONE (Presonus).

2018 ve 2019 yıllarında üst üste iki defa birinci olan Studio One, 2020 anketinin de galibi oldu.

Ancak burada çok ilginç bir durum var!

2019 yılında birinci olan Studio One ile ikinci olan Logic Pro (Apple) arasında az diyemeyeceğimiz bir fark vardı.

Bu yıl birinci ve ikinci arasında sadece bir oy fark var! Evet, sadece bir oy!

2020 yılında bir oy farkla anketi ikinci sırada tamamlayan CUBASE (Steinberg) oldu.

Bence ilginç olan sadece arada bir oy farkı olması değil, geçtiğimiz yıllarda düşüşte olan Cubase’in tekrar popüler bir seçim haline gelmiş olması.

Belki hatırlarsınız, Cubase, 2016 ve 2017 anketlerini birinci sırada tamamlamıştı. Daha sonra, 2018 yılında üçüncü sıraya, 2019 yılında ise beşinci sıraya gerilemişti. Bu sene müthiş bir sıçrama yapıp anketin neredeyse tepesine çıktı.

Üçüncü sırada LOGIC PRO (Apple) var. Dört yıl boyunca ikinciliği kimseye bırakmayan Logic Pro, bu yıl üçüncü sıraya geriledi.

Logic Pro ile ilgili dikkat çeken bir noktayı belirtmekte fayda var: Ankete katılan 1776 kişiden 534’ü Mac OS X, 296’sı da Logic Pro kullandığını söylemiş. Bildiğiniz gibi Logic Pro sadece Mac OS X altında çalışıyor. Burada yola çıkarak Logic Pro’nun Mac kullanıcılarının neredeyse %56’sı tarafından birinci DAW olarak tercih edildiğini söyleyebiliriz.

Dördüncü sırada FL STUDIO (Image-Line) var. Geçtiğimiz yıl üçüncü sırada olan FL Studio, anketi bu sene dördüncü sırada tamamladı.

Beşinci sırada LIVE (Ableton) var. Live, istikrarlı bir şekilde anketleri genelde hep dördüncü ve beşinci sıralarda tamamlıyor, bu sene de bir değişiklik olmadı.

Altıncı sırada REAPER (Cockos) var. İlk üç yıl anketleri yedinci sırada tamamlayan Reaper geçtiğimiz yıl altıncı sıradaydı. Bu yıl da bir değişiklik olmamış.

Yedinci sırada PRO TOOLS (Avid) var. Pro Tools da tıpkı Live ve Reaper gibi istikrarlı bir şekilde listedeki yerini korumaya devam ediyor.

Aşağıda 2020 DAW anketinin ilk yedi sırasını liste halinde görebilirsiniz. Köşeli parantez içindeki rakamlar o DAW’ın sırasıyla 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki pozisyonlarını gösteriyor.

 1. Studio One (Presonus) [6 / 3 / 1 / 1]
 2. Cubase (Steinberg) [1 / 1 / 3 / 5]
 3. Logic Pro (Apple) [2 / 2 / 2 / 2]
 4. FL Studio (Image-Line) [5 / 4 / 4 / 3]
 5. Live (Ableton) [4 / 5 / 5 / 4]
 6. Reaper (Cockos) [7 / 7 / 7 / 6]
 7. Pro Tools (Avid) [3 / 6 / 6 / 7]

Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Profesyoneller ile Hobi Olarak İlgilenenleri Tercihleri Farklı!

Profesyoneller ile hobi olarak ilgilenenlerinin cevaplarını ayırdığımızda tablo değişiyor.

2020 DAW anketinde profesyonellerin tercihi CUBASE oldu. İkinci sırada LOGIC PRO, üçüncü sırada ise STUDIO ONE var. Bu arada, birinci ile ikinci ve üçüncü sıra arasında ciddi bir oy farkının olduğunu belirtmekte fayda var. Cubase 2020’de açık ara ile profesyonellerin tercihi olmuş.

Profesyonellerin listesinde PRO TOOLS dördüncü sırada yer alıyor.

Sırasıyla beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alan FL Studio, Live ve Reaper için genel listeye göre büyük farklılıklar yok.

Profesyonellerin tercihleri ile oluşturulan tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

2020 DAW anketinde müzik ve ses teknolojileri ile hobi olarak ilgilenenlerin tercihi STUDIO ONE oldu. İkinci sırada FL STUDIO, üçüncü sırada LIVE var.

Bu listede PRO TOOLS sekizinci sırada, yani ilk yedi DAW’ın arasına girememiş. Yedinci sırada ilk yedi içinde görmeye alışık olmadığımız bir DAW olan CAKEWALK var.

Hobi olarak ilgilenenlerin tercihleri ile oluşturulan tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Soru: “Bu DAW’ı kaç yıldan beri kullanıyorsunuz?”

Genel olarak DAW tercihinin bir alışkanlık olduğu ve alışkanlıkların kolay kolay değişmediği düşünülür. Bu sorunun sonucu bu genel düşüncenin tersinde bir noktada duruyor. 1776 katılımcıdan 807’si (%45) birinci tercih olarak kullandığı DAW’ı 1-3 yıldan beri, 425’i (%24) ise 4-6 yıldan beri kullandığını ifade etmiş. Demek ki alışkanlıklar değişebiliyormuş. Bu sonuç bize bunu gösteriyor.

Soru: “İkinci tercih olarak kullanmakta olduğunuz DAW”

İkinci tercih olarak başı çeken DAW, STUDIO ONE oldu. Studio One geçtiğimiz yıl ikinci tercih listesinde üçüncü sıradaydı.

İkinci tercih listesinde ikinci sırada LIVE, üçüncü sırada ise CUBASE var.

Geçtiğimiz yıl ikinci tercih listesinin başında yer alan DAW’lar, LOGIC PRO ve FL STUDIO, bu yıl dördüncü ve altıncı sıraya geriledi.

İkinci tercih listesinin beşinci sırasında PRO TOOLS, yedinci sırasında ise REAPER var.

İkinci tercih listesi bu yıl önceki senelere göre biraz farklı. Aşağıda 2020 DAW anketinin ikinci tercih listesinin ilk yedi sırasını liste haline görebilirsiniz. Köşeli parantez içindeki rakamlar o DAW’ın sırasıyla 2018 ve 2019 yıllarındaki konumlarını gösteriyor.

 1. Studio One (Presonus) [4 / 3]
 2. Live (Ableton) [3 / 4]
 3. Cubase (Steinberg) [2 / 6]
 4. Logic Pro (Apple) [1 / 1]
 5. Pro Tools (Avid) [5 / 5]
 6. FL Studio (Image-Line) [6 / 1]
 7. Reaper (Cockos) [7 / 7]

Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Profesyoneller ile Hobi Olarak İlgilenenleri Tercihleri Yine Farklı

Profesyoneller ile hobi olarak ilgilenenlerinin cevaplarını ayırdığımızda tıpkı birinci tercih listesinde olduğu gibi ikinci tercih listesinde de tablo değişiyor.

Profesyonellerin ikinci tercih listesinin ilk beş sırasında PRO TOOLS, LOGIC PRO, STUDIO ONE, LIVE ve REAPER var. Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Hobi olarak ilgilenenlerin ikinci tercih listesinin ilk beş sırasında ise FL STUDIO, STUDIO ONE, CUBASE, LIVE ve LOGIC PRO var. Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Bu iki listeyi karşılaştırdığımızda göze çarpan en radikal fark Pro Tools ve FL Studio arasında. Profesyonellerin ikinci tercih listesinde Pro Tools birinci, FL Studio yedinci sırada. Hobi olarak ilgilenenlerin ikinci tercih listesinde ise FL Studio birinci, Pro Tools yedinci sırada.

Soru: “Kullanmakta olduğunuz DAW’ı 2020 içinde değiştirmeyi düşünüyor musunuz?”

Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de katılımcıların çoğu kullandıkları DAW’ı değiştirmeyi düşünmediklerini söylemiş. Kullandıkları DAW’dan memnun olduğu için değiştirmek istemeyenler oyların %84’ünü, çalışma düzenini değiştirmekten çekindikleri için kullandığı DAW’ı değiştirmeyi düşünmeyenler ise oyların %8’ini oluşturuyor. Katılımcıların sadece %8’i kullandığı DAW’ı değiştirmeyi düşündüğünü ifade etmiş. Geçtiğimiz yıllarda da sonuçlar bunlara çok yakın çıkmıştı.

Diğer yandan, bu sene birinci tercih olarak seçtikleri DAW’ı 1-3 yıldan beri kullandığını söyleyenlerin %45’i oluşturduğunu düşündüğümüzde fikirlerin hızlıca değişebildiğini söyleyebiliriz.

Özet Olarak…

2020’nin özetini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Benim Cevaplarım

2016 ve 2017 anketlerinden sonra benim cevaplarımı ve DAW seçimlerimi soranlar olmuştu. 2018 ve 2019 yıllarında açıklamıştım, bu sene de açıklayayım.

Müzik ve ses teknolojileri ile ilgim: Profesyonelim, gelirimi ses teknolojileri üzerine çalışarak ve bu alanda ders vererek kazanıyorum.

Ağırlıklı olarak kullandığım bilgisayar işletim sistemi: Mac OS X. 1992 bu yana Mac kullanıcısıyım. Bazı akustik ve ölçüm programları dışında bütün işlerim için Mac kullanıyorum

DAW kullanımım: Birden fazla DAW kullanıyorum.

Birinci tercih olarak kullanmakta olduğum DAW: Pro Tools. 1995’ten bu yana kullandığım ve çok alıştığım için Pro Tools ile çalışırken kendimi evde hissediyorum. Diğer yandan, geçtiğimizi yıl da bunu belirtmiştim, Avid’in fiyat politikasını ve kullanıcılarına uzak durmasını hiç beğenmiyorum. Ancak hem alışkanlıktan hem de profesyonel müzik ve ses post prodüksiyon piyasasında hâlâ standart olmasından dolayı yakın zamanda Pro Tools’u bırakacağımı sanmıyorum.

Bu DAW’ı kaç yıldan beri kullanıyorum? 1995’ten bu yana tam 25 sene olmuş!

İkinci tercih olarak kullanmakta olduğum DAW’lar: Logic Pro, Reaper ve Studio One.

Logic Pro bence bir Mac kullanıcısı için harika bir seçim. Mac’te sorunsuz çalışıyor. fiyat performans olarak muhteşem: Bir defa ücret ödüyorsunuz, o kadar! Müthiş bir paket olarak geliyor. Synthesizer, sampler, convolution reverb ve diğer bir sürü plug-in… Ne arasanız var. Ses bankaları da mevcut.

Reaper çok başarılı bir program. Özellikleri ve kişiselleştirme (customization) kabiliyeti müthiş. Deneme süresi çok uzun, almak isterseniz de fiyatı çok uygun.

Studio One diğer DAW’larda bulunan iyi özellikleri kendi ortamına uyarlamayı çok iyi başarıyor. 2020 içinde çıkan 5. sürümünde çok cazip özellikler var. Son bir yıldan beri studio One üzerine bayağı eğiliyorum ama henüz kendimi çok rahat hissedecek kadar fazla bir deneyimim olmadı.

Kullanmakta olduğum DAW’ı 2020 içinde değiştirmeyi düşünüyor muyum? Yukarıda da belirttiğim gibi hem alışkanlıktan hem de profesyonel müzik ve ses post prodüksiyon piyasasında hâlâ standart olmasından dolayı yakın zamanda Pro Tools’u bırakacağımı sanmıyorum.

Teşekkürler!

Bu yıl katılım önceki senelere göre daha fazla oldu. Ankete katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bakalım 2021 neler getirecek, ne gibi değişiklikler olacak…

Ses kayıt, müzik teknolojileri ve müzik prodüksiyonu üzerine kaynak kitaplar.
Bilgi için tıklayınız.

Teknik terimler için müzik teknolojisi, müzik prodüksiyonu ve ses kayıt terimleri sözlüğüne göz atabilirsiniz.

Benzer paylaşımlar için beni Facebook, Instagram ve Twitter‘da takip edebilir, haberler için mesaj listeme üye olabilirsiniz. Teşekkürler.

© 2021 Ufuk Önen. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.