Bu yıl altıncısını düzenlediğim DAW anketinin sonuçları belli oldu! 15 Kasım 2021 ile 5 Ocak 2022 tarihleri arasında açık kalan 2021 DAW anketine 1579 kişi katıldı. Bu sene ankete yeni eklenen sorular da vardı. Sonuçları aşağıda detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Ondan önce, eğer incelemek isterseniz geçmiş yılların anket sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Şimdi gelelim 2021 anketinin sonuçlarına…

Soru: “Müzik ve ses teknolojileri ile ilginiz”

1579 katılımcıdan 708’i müzik ve ses teknolojileri ile profesyonel olarak ilgilendiğini, gelirlerinin büyük bölümünün ya da bir kısmının bu sektörden olduğunu söylemiş. Diğer yandan, hobi olarak ilgilendiğini söyleyenlerin sayısı 870. Bir katılımcı bu soruya cevap vermemiş. Bu sayılara göre profesyoneller %45, hobi olarak ilgilenenler ise %55’lik dilimi oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl katılımcıların %51’i profesyonel, %49’u ise hobi olarak ilgilenen kullanıcılardan oluşuyordu.

Soru: “Ağırlıklı olarak kullandığınız bilgisayar işletim sistemi”

1579 katılımcıdan 1022’si işletim sistemi olarak Windows’u tercih ettiğini söylemiş, bu da toplam oyların %65’ini oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl Windows tercih edenler %70’lik bir dilimi oluşturuyordu..

Soru: “DAW kullanımınız”

Ankete katılanların %44’ü birden fazla DAW kullandığını belirtmiş. Bu sonuç 2028 ve 2019 anketleri ile neredeyse aynı, 2020 anketine göre ise biraz daha yüksek. Ben aslında bu sonuçlara biraz şaşırıyorum. Günümüzde hemen hemen herkesin birden fazla DAW kullanıyor olmasını beklerdim.

Soru: “Birinci tercih olarak kullanmakta olduğunuz DAW”

Evet, işte geldik 2021 DAW anketinin galibine…

2021 DAW anketinin bir numarası STUDIO ONE (Presonus).

2018, 2019 ve 2020 yıllarında üst üste üç defa birinci olan Studio One, 2021 anketinin de galibi oldu.

Studio One, geçtiğimiz sene Cubase’den sadece bir oy fazla alarak birinci olmuştu. Bu yıl ikinci ile arasında oldukça fazla bir fark var.

2021 yılında anketi ikinci sırada tamamlayan FL STUDIO (Image-Line) oldu. Bu, FL Studio’nun bu ankette bugüne kadar çıktığı en üst sıralama.

Üçüncü sırada LOGIC PRO (Apple) var. Dört yıl boyunca ikinciliği kimseye bırakmayan Logic Pro, geçtiğimiz yıl üçüncü sıraya gerilemişti. Bu yıl da anketi yine üçüncü sırada tamamladı.

Dördüncü sırada LIVE (Ableton) var. Live, istikrarlı bir şekilde anketleri genelde hep dördüncü ve beşinci sıralarda tamamlıyor, bu sene de bir değişiklik olmadı.

Beşinci sırada CUBASE (Steinberg) yer alıyor. Bu ankette yıllar içinde en çok yer değiştiren Cubase oldu. Anketi iki defa birincilikle tamamlayıp sonra düşüşe geçti. 2020 yılında tekrar yükselip birinciliği sadece bir oy farkla Studio One’a kaptırdı. Bu sene de yine ciddi bir düşüş ile beşinci sıraya geriledi.

Altıncı sırada PRO TOOLS (Avid) var. Pro Tools son yıllarda anketi altıncı ve yedinci sıralarda tamamlıyor, bu sene de bir değişiklik olmamış.

Yedinci sırada REAPER (Cockos) var. Reaper da tıpkı Live ve Pro Tools gibi istikrarlı bir şekilde sıralamadaki yerini hep koruyor.

Aşağıda 2021 DAW anketinin ilk yedi sırasını liste halinde görebilirsiniz. Köşeli parantez içindeki rakamlar o DAW’ın sırasıyla 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki pozisyonlarını gösteriyor.

 1. Studio One (Presonus) [6 / 3 / 1 / 1 / 1]
 2. FL Studio (Image-Line) [5 / 4 / 4 / 3 / 4]
 3. Logic Pro (Apple) [2 / 2 / 2 / 2 / 3]
 4. Live (Ableton) [4 / 5 / 5 / 4 / 5]
 5. Cubase (Steinberg) [1 / 1 / 3 / 5 / 2]
 6. Pro Tools (Avid) [3 / 6 / 6 / 7 / 7]
 7. Reaper (Cockos) [7 / 7 / 7 / 6 / 6]

Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Profesyoneller ile Hobi Olarak İlgilenenleri Tercihleri Farklı!

Profesyoneller ile hobi olarak ilgilenenlerinin cevaplarını ayırdığımızda tablo ilk sıra hariç değişiyor.

2021 DAW anketinde profesyonellerin tercihi STUDIO ONE oldu. İkinci sırada LOGIC PRO, üçüncü sırada ise PRO TOOLS var.

Profesyonellerin listesinde dördüncü sırada LIVE, beşinci sırada CUBASE, altıncı sırada FL STUDIO, yedinci sırada ise REAPER yer alıyor.

Profesyonellerin tercihleri ile oluşturulan tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

2021 DAW anketinde müzik ve ses teknolojileri ile hobi olarak ilgilenenlerin tercihi, tıpkı profesyoneller gibi, STUDIO ONE oldu. İkinci sırada FL STUDIO, üçüncü sırada ise LIVE var.

Hobi olarak ilgilenenlerin tercihleri ile oluşturulan tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Soru: “Bu DAW’ı kaç yıldan beri kullanıyorsunuz?”

Genel olarak DAW tercihinin bir alışkanlık olduğu ve alışkanlıkların kolay kolay değişmediği düşünülür. Bu sorunun sonucu bu genel düşüncenin tersinde bir noktada duruyor. 1579 katılımcıdan 694’ü (%44) birinci tercih olarak kullandığı DAW’ı 1-3 yıldan beri, 393’ü (%25) ise 4-6 yıldan beri kullandığını ifade etmiş. Bu sonuç bize alışkanlıklrın değişebildiğini gösteriyor.

Soru: “İkinci tercih olarak kullanmakta olduğunuz DAW”

İkinci tercih olarak başı çeken DAW, LOGIC PRO oldu. Logic Pro, geçtiğimiz yıl ikinci tercih listesinde dördüncü sıradaydı.

İkinci tercih listesinde ikinci sırada STUDIO ONE, üçüncü sırada ise LIVE var. Geçtiğimiz yıl ikinci tercih listesinde Studio One birinci, Live ise ikinci sırada yer alıyordu.

İkinci tercih listesinin dördüncü sırasında FL STUDIO, beşinci sırasında ise CUBASE var.

Aşağıda 2021 DAW anketinin ikinci tercih listesinin ilk yedi sırasını liste haline görebilirsiniz. Köşeli parantez içindeki rakamlar o DAW’ın sırasıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki konumlarını gösteriyor.

 1. Logic Pro (Apple) [1 / 1 / 4]
 2. Studio One (Presonus) [4 / 3 / 1]
 3. Live (Ableton) [3 / 4 / 2]
 4. FL Studio (Image-Line) [6 / 1 / 6]
 5. Cubase (Steinberg) [2 / 6 / 3]
 6. Pro Tools (Avid) [5 / 5 / 5]
 7. Reaper (Cockos) [7 / 7 / ]

Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Profesyoneller ile Hobi Olarak İlgilenenleri Tercihleri Yine Farklı

Profesyoneller ile hobi olarak ilgilenenlerinin cevaplarını ayırdığımızda tıpkı birinci tercih listesinde olduğu gibi ikinci tercih listesinde de tablo değişiyor.

Profesyonellerin ikinci tercih listesinin ilk beş sırasında LOGIC PRO, LIVE, PRO TOOLS, STUDIO ONE ve CUBASE var. Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Hobi olarak ilgilenenlerin ikinci tercih listesinin ilk beş sırasında ise STUDIO ONE, FL STUDIO, CUBASE, LIVE ve REAPER var. Tam listeyi ve DAW’ların aldıkları oy sayıları ile yüzdeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Bu iki listeyi karşılaştırdığımızda göze çarpan en büyük fark Logic Pro’da. Logic Pro, profesyonellerin ikinci tercih listesinde birinci, hobi olarak ilgilenenlerin ikinci tercih listesinde ise altıncı sırada.

Soru: “Son bir yıl içinde kullanmakta olduğunuz DAW(lar) dışında başka bir DAW denediniz mi?”

Katılımcıların %56’sı bu soruda “evet” cevabını işaretlemiş. Her zaman yeni programlara, cihazlara, fikirlere ve tekniklere açık olmakta fayda var!

Soru: “Kullanmakta olduğunuz DAW’ı 2021 içinde değiştirmeyi düşünüyor musunuz?”

Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de katılımcıların çoğu kullandıkları DAW’ı değiştirmeyi düşünmediklerini söylemiş. Kullandıkları DAW’dan memnun olduğu için değiştirmek istemeyenler oyların %75’ini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu, %84’tü.

Yeni bir DAW kullanmak gözlerini korkuttuğu için kullandığı DAW’ı değiştirmek istemeyenler oyların %10’unu, çalışma düzenini değiştirmekten çekindikleri için kullandığı DAW’ı değiştirmeyi düşünmeyenler ise oyların %8’ini oluşturuyor. Katılımcıların sadece %7’si kullandığı DAW’ı değiştirmeyi düşündüğünü ifade etmiş.

Soru: “Mobil cihazlar üzerinde DAW kullanıyor musunuz?”

Bu soru bu yıl yeni olduğu için geçtiğimiz yılların anketleri ile karşılaştırma yapamıyorum. Sonucun tahmin ettiğim gibi çıktığını söyleyebilirim. Katılımcıların %78’si mobil cihazlar üzerinde DAW kullanmadığını ifade etmiş.

iPhone ve iPad üzerinde DAW kullananlar oyların %16’sını oluşturuyor. Sonuçları filtreleyip bu kullanıcıların dağılımlarına baktım:

 • %56’sı profesyonel.
 • %61’i ağırlıklı olarak Mac OS X kullanıcısı.
 • %53’ü birden fazla DAW kullanıyor.
 • Birinci tercih olarak kullandıkları DAW’lar Logic Pro (%32), Studio One (%17) ve Pro Tools (%13).

Gelecek yıllarda ana platform olmasa da mobil cihazlar üzerinde DAW kullanımı artabilir diye düşünüyorum.

Özet Olarak…

2021’in özetini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Benim Cevaplarım

2016 ve 2017 anketlerinden sonra benim cevaplarımı ve DAW seçimlerimi soranlar olmuştu. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında açıklamıştım, bu sene de açıklayayım.

Müzik ve ses teknolojileri ile ilgim: Profesyonelim, gelirimi ses teknolojileri üzerine çalışarak ve bu alanda ders vererek kazanıyorum.

Ağırlıklı olarak kullandığım bilgisayar işletim sistemi: Mac OS X. 1992’den bu yana Mac kullanıcısıyım. Bazı akustik ve ölçüm programları dışında bütün işlerim için Mac kullanıyorum

DAW kullanımım: Birden fazla DAW kullanıyorum.

Birinci tercih olarak kullanmakta olduğum DAW: Pro Tools. 1995’ten bu yana kullandığım ve çok alıştığım için Pro Tools ile çalışırken kendimi evde hissediyorum. Diğer yandan, geçtiğimizi yıl da bunu belirtmiştim, Avid’in fiyat politikasını ve kullanıcılarına uzak durmasını hiç beğenmiyorum. Ancak hem alışkanlıktan hem de profesyonel müzik ve ses post prodüksiyon piyasasında hâlâ standart olmasından dolayı yakın zamanda Pro Tools’u bırakacağımı sanmıyorum.

Bu DAW’ı kaç yıldan beri kullanıyorum? 1995’ten bu yana tam 26 sene olmuş!

İkinci tercih olarak kullanmakta olduğum DAW’lar: Logic Pro, Reaper ve Studio One. Son bir yılda en fazla Logic Pro kullandığım için seçenek olarak onu işaretledim.

Logic Pro bence bir Mac kullanıcısı için harika bir seçim. Mac’te sorunsuz çalışıyor. Fiyat performans olarak muhteşem: Bir defa ücret ödüyorsunuz, o kadar! Müthiş bir paket olarak geliyor. Synthesizer, sampler, convolution reverb ve diğer bir sürü plug-in… Ne arasanız var. Ses bankaları da mevcut.

Reaper çok başarılı bir program. Özellikleri ve kişiselleştirme (customization) kabiliyeti müthiş. Deneme süresi çok uzun, almak isterseniz de fiyatı çok uygun.

Studio One diğer DAW’larda bulunan iyi özellikleri kendi ortamına uyarlamayı çok iyi başarıyor. Son birkaç yıldan beri studio One üzerine eğiliyorum ama henüz kendimi çok rahat hissedecek kadar fazla bir deneyimim olmadı.

Son bir yıl içinde kullanmakta olduklarım dışında başka bir DAW denedim mi? Evet! Yukarıda da belirttiğim gibi yeni yazılımlar, cihazlar, teknikler, fikirler her zaman iyidir. Denemek lazım!

Kullanmakta olduğum DAW’ı 2021 içinde değiştirmeyi düşünüyor muyum? Hayır. Hem alışkanlıktan hem de profesyonel müzik ve ses post prodüksiyon piyasasında hâlâ standart olmasından dolayı yakın zamanda Pro Tools’u bırakacağımı sanmıyorum.

Mobil cihazlar üzerinde DAW kullanıyor muyum? Evet. Aslında daha çok deneme amaçlı ama yine de “Evet, iPhone / iPad üzerinde kullanıyorum” seçeneğini işaretledim.

Teşekkürler!

Ankete katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bakalım 2022 neler getirecek, ne gibi değişiklikler olacak…

Ses kayıt, müzik teknolojileri ve müzik prodüksiyonu üzerine kaynak kitaplar.
Bilgi için tıklayınız.

Teknik terimler için müzik teknolojisi, müzik prodüksiyonu ve ses kayıt terimleri sözlüğüne göz atabilirsiniz.

Benzer paylaşımlar için beni Facebook, Instagram ve Twitter‘da takip edebilir, haberler için mesaj listeme üye olabilirsiniz. Teşekkürler.

© 2022 Ufuk Önen. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.