Birinci bölüm için tıklayınız – İkinci bölüm için tıklayınız

Üçüncü bölüm için tıklayınız – Dördüncü bölüm için tıklayınız

“Müzik Endüstrisine Bakış” adlı yazı dizimin 20 Mayıs 2016 tarihinde yayımladığım dördüncü bölümünde, streaming gelirlerinin 2013 yılından itibaren tüm dünyada artmaya başladığından bahsetmiştim. Bu bölümde IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 2017 Global Müzik Raporu’ndaki 2016 yılı verilerini inceleyip, 2014 ve 2015 yıllarının verileri ile karşılaştıracağım.

 

Global Gelirler

1999 yılından beri sürekli düşüş gösteren global müzik gelirleri yıllar sonra ilk defa, 2015 yılında, az da olsa bir artış sergilemişti. Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi 1999 yılında 23.8 milyar dolar olan global müzik gelirleri 2014 yılında 14.3 milyar dolara kadar düşmüştü. 2015 yılında ufak bir hareketlenme olmuş ve gelirler 14.8 milyar dolara çıkmıştı. 2016 yılında bu hareketlenme biraz daha arttı ve global gelirler 15.7 milyar doları buldu. Eskiye göre kıyasladığımızda bu sayılar küçük kalıyor ama düşmenin durup, az da olsa bir yükselmenin başlamış olması genel olarak umut verici olarak yorumlanıyor.

1999-2016 Müzik Endüstrisi Global Gelirler

 

Global gelirler dört kalemden oluşuyor: ‘Physical’, ‘digital’, ‘performance rights’ ve ‘synchronization’.

  • ‘Physical’, plak ve CD satışlarından elde edilen gelirleri;
  • ‘digital’, download ve streaming gelirlerini;
  • ‘performance rights’, müziklerin radyo, televizyon ve benzeri kanallarda yayınlanması (umuma iletim) veya bar, otel gibi halka açık yerlerde çalınması yoluyla elde edilen gelirleri;
  • ‘synchronization’ ise müziklerin reklam, televizyon programı, film ve benzeri ticari işlerde kullanılması yoluyla elde edilen gelirleri kapsıyor.

 

Gelirlerin Dağılımı

IFPI’nin (2016 yılının verilerini kapsayan) 2017 Global Müzik Raporu’nda gelirlerin dağılımı şu şekilde:

  • ‘Physical’ (CD ve plak) %34
  • ‘Digital’  (download + streaming) %50
  • ‘Performance rights’ (umuma iletim + halka açık mekanlarda çalınma) %14
  • ‘Synchronization’  (film, TV, reklam senkronizasyon) %2

Plak ve CD satışları her ne kadar düşüşte olsa da fiziksel satışlar hâlâ önemli bir yüzdeye sahip. 2016 yılında fiziksel satışlar, toplam gelirin %34’ünü oluşturmuş. Tabii unutmamak lazım ki bunlar global sonuçlar. Ülkeler arasında büyük farklılıklar olabiliyor. Örnek olarak CD, Norveç’te artık neredeyse yok olmuş bir format. Diğer yandan Japonya ve Almanya gibi iki önemli pazarda CD satışlarının büyük miktarlarda devam ediyor olması global sonuçları ve yüzdeleri etkiliyor.

Download ve streaming gelirlerini kapsayan dijtal toplam gelirler 2016’da önemli bir artışla toplam gelirin %50’sini oluşturmuş. Burada streaming’in rolü büyük. Dijital gelirlerin kendi içinde dağılımı ise streaming %59, download %41 şeklinde.

‘Performance right’ ve ‘synchronization’ gelirlerinin toplamı, tüm gelirlerin %16’sını oluşturuyor.

 

2014 ve 2015 ile Karşılaştırma

2014 müzik endüstrisi açısından önemli değişimlerin sinyalini veren bir yıldı çünkü ilk defa bu yılda dijital ve fiziksel gelirler eşit hale geldi. 2015 yılında beklenen oldu ve dijital gelirler fiziksel gelirlerin önüne geçti.

2014, 2015 ve 2016 verilerinin bulunduğu tabloya baktığımızda fiziksel gelirlerin sert bir şekilde düşüşte olduğunu görüyoruz. 2014 yılında toplam gelirin %42’sini oluşturan fiziksel satışlar, 2015 yılında %39, 2016 yılında ise %34’e gerilemiş. Diğer yandan 2014 yılında toplam gelirin %42’sini oluşturan dijital gelirler, 2015 yılında %45, 2016 yılında ise %50’ye çıkmış. ‘Performance rights’ ve ‘synchronization’ gelirlerinin dağılımında son üç yılda herhangi bir değişiklik görmüyoruz. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ‘performance rights’ toplam gelir içinde %14, synchronization ise %2’lik paya sahip.

Streaming, 2014 yılında dijital gelirlerin %32’sini oluşturuyordu, diğer bir deyişle download gelirleri, streaming gelirlerinin iki katından fazlaydı. Streaming gelirleri 2015 yılında artışa geçti ve 2016 yılında dijital gelirlerin %59’unu oluşturdu. İki yıl içindeki bu artış gerçekten çok dikkat çekici.

Download’un yanı sıra fiziksel satışlarda da yaşanan düşüşle birlikte streaming’in genel tablo içindeki payı ciddi bir şekilde arttı. 2014 yılında toplam gelir içinde %13.5’lik bir dilime sahip olan streaming’in 2016 yılındaki payı %29.5’e ulaştı.

2014 yılında 1.95 milyar dolar, 2015 yılında 2.88 milyar dolar, 2016 yılında ise 4.60 milyar dolar olan streaming gelirlerinin Vivendi tarafından hazırlanan bir raporda 2020 yılında 16.5 milyar dolar, MIDIa Research tarafından hazırlanan başka bir raporda ise 2025 yılında 20 milyar dolar olması tahmin ediliyor.

 

Streaming Servisleri ve Ücretli Kullanıcılar

Streaming’in böylesine ciddi bir yükselişte olması streaming servislerini ücretli olarak kullanan abonelerin sayısı ile doğru orantılı. 2014 yılında 4 milyon olan ücretli abone sayısı, 2015’te 68 milyon, 2016’da ise 97 milyona çıktı. Aile abonelikleri ile birlikte 2016 sonunda tüm dünyada toplam 112 milyon ücretli streaming kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Streaming pazarında en büyük pay 50 milyon ücretli kullanıcı ile Spotify’ın. Onu hemen arkasından 27 milyon ile Apple Music takip ediyor.

> Altıncı bölüm için tıklayınız

 

Kaynaklar: IFPI 2015, 2016, 2017 Global Music Report.

Benzer paylaşımlar için beni Facebook ve Twitter‘da takip edebilir, haberler için mesaj listeme üye olabilirsiniz. Teşekkürler.

Fotoğraf: Rare Groove Bryan & Pexels

© 2017 Ufuk Önen. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.